Nauczyciele

Oksana Pawlowska Gimnastyka Tradycyjna nauczycieli

Oksana Pawłowska

Posiadam wykształcenie wyższe w dziedzinie muzyki ludowej, folkloru i etnografii (1997–2002), a od 2004 roku zajmuję się badaniami nad tradycyjnymi praktykami fizycznymi Białorusinów i Słowiań. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć gimnastyki zdobywam od 2005 roku. Przeszkoliłam ponad 180 instruktorów, a od 2021 r. 79 instruktorek w ramach nowego programu szkoleniowego.

W latach 2018-2019 zostałam zaproszona jako ekspertka i autorka metodyki wykonywania ćwiczeń podczas badania kobiet ćwiczących „Gimnastykę Słowiańską” na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Odpowiadałam za doradztwo mgr Magdalenie Napieralskiej — fizjoterapeutce, która uczyła grupę kobiet podczas badania.

W marcu 2021 r. wspólnie z dr n. o zdr. Natasza Tobiasz-Kałkun złożyłam wniosek w ramach projektu pt. „Priorytet IV Innowacje Społeczne w obszarze kształcenia”. Projekt tego wniosku koncentruje się na przydatności „Gimnastyki Słowiańskiej w Tradycji Białoruskiej” w pracy położnej z kobietą w opinii studentek położnictwa, uczestniczek badań. W 2022 roku projekt ten był kontynuowany przez CORE-Concept GTS-C: „CORE Concept — gimnastyka tradycyjna słowiańska w ciąży”.

Jestem instruktorką gimnastyki w Polsce i Europie. Rozwijam gimnastykę w ramach podejścia naukowego. Angażuję ekspertów z dziedziny fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej i położnictwa w badania nad tradycyjnymi technikami ćwiczeń. W 2023 r. jako autorka pomysłu książki i autorka rozdzialow wydałam książkę pt. „Gimnastyka NieSłowiańska: od tradycyjnych pozycji porodowych do fizjoterapii. Wprowadzenie do podstaw gimnastyki tradycyjnej”, autorzy: O. Pawłowska, K. Shylinhouski, M. Napieralska, N. Tobiasz-Kałkun.

Doradzam autorom artykułów i badań z zakresu etnografii i kulturoznawstwa.

Magdalena Napieralska gimnastyka tradycyjna fizjoterapia

Magdalena Napieralska

Mgr fizjoterapii, dyplomowana terapeutka PNF, międzynarodowa terapeutka OM Cyriax, instruktorka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu od 2006 r., instruktorka aktywnej rehabilitacji w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w regionie wielkopolskim od 2009 r. Zawodowo związana z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym nr 4 im. W. Degi UM w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Oksanę Pawłowską poznałam w 2017 roku na kursie instruktorskim Gimnastyki Tradycyjnej Kobiet w Polsce. Studiowałam przez ponad rok i otrzymałam certyfikat. W 2019 roku pod jej opieką merytoryczną uczyłam grupę kobiet, które brały udział w badaniu medycznym tej praktyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2020 r. na kursach instruktorskich prowadzę moduł (nr. 2) szkolenia „Gimnastyka Tradycyjna [Słowiańska] jako narzędzie fizjoterapii”.

W 2022 r. z radością przyjęłam zaproszenie do napisania rozdziału w książce pt. „Gimnastyka NieSłowiańska: od tradycyjnych pozycji porodowych do fizjoterapii. Wprowadzenie do podstaw gimnastyki tradycyjnej”.

Cytat z książki „Gimnastyka NieSłowiańska”

27 ćwiczeń to funkcjonalny (uniwersalny, holistyczny) system pracy z ciałem, który można wykorzystać na wiele sposobów:

  • jako naukę prawidłowej, świadomej postawy ciała, od której zależy poprawność wykonywania wszystkich ćwiczeń, poprzez ugruntowanie stóp w podłożu, poczucie ciała w przestrzeni, symetrii obciążenia kończyn dolnych (lewa, prawa)
  • prawidłowego, świadomego oddechu – uwarunkowanego przyjęciem prawidłowej pozycji ciała
  • jako urozmaicenie dotychczasowych regularnych form ruchu: uzupełnienie uprawianych dyscyplin sportowych, które tworzą wymuszone pozycje, wymuszają nieprawidłowe wzorce ruchowe, przeciążenia, ból
  • jako profilaktyka zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn
  • jako doskonalenie równowagi, koordynacji ruchowej, wytrzymałości mięśni posturalnych (głębokich)
  • jako pełny trening (siły, wytrzymałości, gibkości), regularną aktywność samą w sobie
  • pomaga wypracować dobre nawyki np. pochylania się – a nieumiejętne, wielokrotnie powtarzane schylanie, podnoszenie, jest jedną z najczęstszych przyczyn bólu kręgosłupa w obecnych czasach.
Natasza Tobiasz-Kalkun CORE gimnastyka tradycyjna położna

Natasza Tobiasz-Kałkun

Dr n. o zdr., położna dyplomowana (ang. RM – registered midwife), edukatorka ds. diabetologii, wieloletnia nauczycielka akademicka i pracownik naukowy. Związana między innymi z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego a następnie z Collegium Medicum UWM w Olsztynie, gdzie pełniła funkcję Kierownika Katedry Położnictwa. Aktywna doradczyni i koordynatorka krajowych i zagranicznych projektów w zakresie edukacji zdrowotnej. Autorka wielu publikacji i szkoleń w tym zakresie.

Wiceprezeska Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii. Prowadzi edukację okołoporodową i diabetologiczną. Studiuje i bada gimnastykę od 2021. Autorka projektu i kursu dla instruktorów pt. „CORE Concept Gimnastyka Tradycyjna Kobiet [Słowiańska] — Perinatalna”.

Od 2021 roku jest doradcą medycznym ETNAidea (ćwiczy Gimnastykę Tradycyjną i prowadzi konsultacje z kobietami w ciąży), pomysłodawczynią CORE Concept GST-C— projektu, który w roku 2022 został przyjęty do konkursu START-Up Med, organizowanego przez Rynek Zdrowia, który jest wydarzeniem towarzyszącym VII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych.

Autorka rozdziału w książce pt. „Gimnastyka NieSłowiańska: od tradycyjnych pozycji porodowych do fizjoterapii. Wprowadzenie do podstaw gimnastyki tradycyjnej”.

Cytat z książki „Gimnastyka NieSłowiańska”

Analiza 27 ćwiczeń gimnastyki pod kątem mechaniki ruchu pozwala stwierdzić, że indywidualnie dobrany, regularny trening ciała może dać wymierne efekty zdrowotne kobiecie w każdym wieku. Gimnastyka Tradycyjna Kobiet prowadzona przez certyfikowaną instruktorkę po wcześniejszej konsultacji medycznej (z położną, fizjoterapeutą lub lekarzem) może stanowić doskonałe przygotowanie kobiety do ciąży, porodu i połogu. Naukowa ocena rzeczywistych skutków zdrowotnych Gimnastyki tzw. „Słowiańskiej” z uwzględnieniem zasad medycyny opartej na faktach (ang. EBM) umożliwi optymalne i bezpieczne wykorzystanie jej potencjału. Należy być ostrożnym, aby w metodologii procedur badawczych nie zatracić subtelnej istoty gimnastyki — pielęgnowania kobiecości.