Szkolenie Moduł 3. Akademicki kurs instruktorski. 2-3 marca 2024, Łodz

Warsztaty dwudniowe potrwają 8 godzin i poświęcone są tematowi wprowadzenia do pracy z żywiołami (energią) w ramach kursu instruktorskiego.

Zajęcia prowadzi Oksana Pawłowska. Zajęcia odwiedzą nie tylko kandydatki, ale także czynni instruktorzy. Dla nich ważnym aspektem jest pogłębienie praktycznych umiejętności.

Pracujemy przede wszystkim z ciałem. W pierwszej kolejności skupiamy się na przywróceniu równowagi fizycznej, a dopiero potem przechodzimy na poziom rozwiązywania problemów psychicznych oraz do praktyk medytacyjnych.

Zgodnie z naszą metodyką medytacja lub intencje nie są w żaden sposób związane z symbolami i pseudo horoskopem słowiańskim.

W 2017 roku badaliśmy ćwiczenia pod kątem ich wpływu jednoczesne na meridiany i żywioły z tradycyjnej medycyny chińskiej oraz metafizyki chińskiej. Na skutek przeprowadzonej analizy odstąpiliśmy od diagnozy wyłącznie punktów meridianowych dodając analizę żywiołów.

Drugą ważną innowacją była analiza ćwiczeń jako trzech różnych narzędzi: jako jedno ćwiczenie, jako jeden „krąg” trzech ćwiczeń, jako trzy „kręgi” lub 9 ćwiczeń.

Linki:

Zestaw Korygujący 9 ćwiczeń Gimnastyki Tradycyjnej