Zasady szkolenia instruktorek

Doświadczeni nauczyciele i standardy na poziomie uniwersyteckim

Współpracujemy z doświadczonymi nauczycielami i opieramy się na następujących zasadach, które pod wieloma względami odpowiadają standardom na poziomie uniwersyteckim:

1. Szkolenie prowadzi Oksana Pawłowska, która od 2009 roku angażuje ekspertów z dziedziny fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej i położnictwa w badania nad tradycyjnymi technikami ćwiczeń.

2. Program szkolenia obejmuje kurs „Gimnastyka jako narzędzie fizjoterapii”, który prowadzi mgr Magdalena Napieralska, wykładowca z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jednym z konsultantów i autor-wykładowca kursu „Gimnastyki dla kobiet w ciąży” jest dr Natasza Tobiasz-Kalkun, nauczyciel akademicki, badacz, położna dyplomowana (RM — registered midwife), edukator.

3. Nauczyciele kursu uczestniczą w badaniach medycznych, konkursach i konferencjach medycznych, doradzają autorom publikacji naukowych (etnografom, badaczom medycyny ludowej i położnictwa) na tematy związane z gimnastyką tradycyjną.

4. Program szkolenia wyklucza studiowanie oraz promocję bezpodstawnych tez o seksualnym pochodzeniu ćwiczeń, związku ćwiczeń z „systemem” słowiańskich symboli, horoskopie pseudo słowiańskim, intencjach lub odniesieniach do starożytnych bogów.

5. Szkolenie obejmuje obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne, które są przeprowadzane przez dwóch niezależnych egzaminatorów. Egzaminatorzy ci posiadają wysoki poziom wyszkolenia w gimnastyce i nie uczestniczą w treningu, co zapewnia obiektywność ocen.

6. Podstawowym warunkiem rozpoczęcia i kontynuowania szkolenia w zakresie uprawnień instruktorskich jest poprawne wykonanie przez kobietę każdego z 27 ćwiczeń. Wymóg ten zapewnia pomyślną naukę w modułach dotyczących zrozumienia i pokonywania przeszkód w szkoleniu innych kobiet.

7. Kandydatki mogą zapisać się do modułu Zero w dowolnym momencie. Zajęcia indywidualne prowadzone są w trybie online. Po zakończeniu tego modułu możliwe jest zapisanie się na kurs instruktorski.

Wdrożenie nowego programu szkolenia 2021-2025

Od stycznia 2021 roku szkolenie prowadzone jest zgodnie z nowym programem szkolenia i badania Gimnastyki Tradycyjnej Oksany Pawłowskiej. Celem programu jest badanie efektywności gimnastyki z udziałem aktualnych instruktorek, specjalistów z zakresu fizjoterapii, położnictwa, ginekologii, wychowania fizycznego, medycyny chińskiej oraz stworzenie warunków do kształcenia wysoko wykwalifikowanych instruktorów.

Szkoła wprowadza:

 • wymagania dotyczące liczby godzin odbytych szkoleń przez instruktora
 • wieloetapowe moduły szkolenia
 • obowiązkowe egzaminy na każdym etapie szkolenia.

Wszystkie certyfikaty tzw. „Gimnastyki Słowiańskiej” wydane przed 2021 rokiem z podpisem Oksany Pawłowskiej są uznawane za ważne do 01.09.2021. Do tego czasu instruktorki muszą zdać bezpłatny egzaminy, aby potwierdzić otrzymany certyfikat.

Przyczyny wdrożenia nowego programu szkolenia

Do 2021 roku szkolenie opierało się na uproszczonym programie, który miał następujące wady:

 • certyfikat wydawany był po odbyciu mniej niż 10-20 godzin szkolenia z nauczycielem na 2-3 warsztatach;
 • z dniem otrzymania certyfikatu instruktorki mogły zaniechać codziennej praktyki;
 • zaprzestanie codziennego samokształcenia prowadzi do powrotu problemów z ciałem lub pojawienia się nowych;
 • praktyka szkolenia na warsztatach bez egzaminów i ocen już po wydaniu certyfikatu powodowała, że instruktorki unikały dalszej nauki na moduły „Praca z ciałem kobiety”;
 • brak długotrwałej praktyki pod okiem Nauczyciela nie pozwalał na profesjonalne i efektywne wykorzystanie gimnastyki do zapobiegania chorobom i poprawy samopoczucia kobiet;
 • instruktorki często nie monitorują stanu zdrowia kobiet, które uczestniczą w ich zajęciach i nie są przeszkolone, jak to robić za pomocą ćwiczeń gimnastyki;
 • instruktorki nie dociekają przyczyn, dla których kobiety przestają ćwiczyć;
 • instruktorki nie zadają pytań Nauczycielowi ani nie komunikują się z innymi instruktorami na temat spraw i problemów kobiet;
 • instruktorki, które przestały trenować i uczyć się jak działa ciało, propagują mity i fantazje z książek G. Adamowicza, grupy „Moc Strażniczki”, innych;
 • w trakcie zajęć instruktorki wykorzystują filmiki z internetu tzw. „Gimnastyki Słowiańskiej”, w których ćwiczenia gimnastyki są pokazywane w sposób nieprawidłowy i niebezpieczne dla zdrowia kobiet;
 • rozprzestrzenianie się podróbek gimnastyki z tradycji białoruskiej oraz niewykwalifikowanych trenerek staje się w Polsce coraz bardziej niekontrolowane.