Zestaw korygujący

Zestaw Korygujący 9 ćwiczeń Gimnastyki Tradycyjnej

  1. konsultacja z ekspertem od chińskiej tradycji i metafizyki w celu doboru 9 ćwiczeń
  2. obliczanie 9 ćwiczeń dla Zestawu korygującego
  3. ocena stanu zdrowia zgodnie z 10-letnimi cyklami starzenia się
  4. 2х60 minut zajęć online z Oksaną Pawłowską
  5. 30 lub 90 dni dostęp do wideo z 9 ćwiczeniami
  6. możliwość konsultacji z fizjoterapeutą (płatne osobno)
  7. indywidualne podejście do potrzeb, dotyczących psychologicznych lub innych aspektów życia kobiety
  8. możliwość obliczenia dodatkowego zestawu 9 ćwiczeń

Cena: 570.- zł

Zestaw Korygujący 9 ćwiczeń Gimnastyki Tradycyjnej

Zestaw Korygujący jako narzędzie medycyny komplementarnej

W 2017 roku badaliśmy ćwiczenia pod kątem ich wpływu jednoczesne na meridiany i żywioły z tradycyjnej medycyny chińskiej oraz metafizyki. Na skutek przeprowadzonej analizy odstąpiliśmy od diagnozy wyłącznie punktów meridianowych dodając analizę żywiołów.

Drugą ważną innowacją była analiza ćwiczeń jako trzech różnych narzędzi: jako jedno ćwiczenie, jako jeden „krąg” trzech ćwiczeń, jako trzy „kręgi” lub 9 ćwiczeń.

Zgodnie z naszym przekonaniem najlepiej, gdy dobór 9 ćwiczeń dla zestawu korygującego przeprowadza lekarz medycyny tradycyjnej oraz fizjoterapeuta, który ma doświadczenie w pracy zgodnie z metodyką Gimnastyki Tradycyjnej Oksany Pawłowskiej.

Zestaw korygujący, składający się z 9 ćwiczeń, kompensuje predyspozycje danej osoby, związane z jej żywiołami od daty urodzenia, i oddziaływuje na obecny stan zdrowia. Warto zaznaczyć, że człowiek jest o wiele bardziej złożony niż 27 zestawów rodowych przedstawionych w opisach tzw. Gimnastyki Słowiańskiej z lat 1999-2022.

Kobiety otrzymują ćwiczenia, które wspierają żywioł najbardziej „cierpiący” w danym momencie, w celu zharmonizowania całego ciała i ducha. W przyszłym roku zestaw ten może, ale nie musi się zmienić. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów specialista poświęca dużą uwagą każdemu indywidual-nemu przypadkowi.

W trakcie pracy z zestawem istnieje możliwość wprowadzenia dalszych korekt, ponieważ same ćwiczenia są w pewnym stopniu narzędziem diagnostycznym.

Mamy doświadczenie w doborze 9 ćwiczeń jako narzędzia komplementarnej fizjoterapii dla kobiet, które są obserwowane przez lekarzy w związku z następującymi chorobami: Hashimoto, bulimia, anareksja, stwardnienie rozsiane, różne rodzaje chorób nowotworowych, hemoroidy, torbiele na jajnikach, endometrioza.

Odczarowana gimnastyka słowiańska na intensywnym kursie on line. Doskonałe oko i wiedza Oksany nawet przez kamerę jest w stanie wychwycić prawidłowe mikroruchy ciała.
Duża dawka wiedzy fizjoterapeutycznej, wpływu poszczególnych ćwiczeń na nasze ciało i na nasze zdrowie.
Kurs jest naprawdę intensywny, polecam!

Danny Korycka

Jestem bardzo zadowolona z kursu. Było dużo ważnej teorii i praktyki, przestrzeń na zadawanie wszystkich pytań, a przede wszystkim dokładne tłumaczenie i ćwiczenie każdego ćwiczenia. Zajęcia jak najbardziej dają wiedze na temat pracy z ciałem i czuję się pewne kiedy pracuję z innymi kobietami.

Swietłana Lipiecka

Oksana jest bardzo wymagającym nauczycielem, co ja osobiście doceniam. Wychodzę z założenia, że jeśli coś robię, to robię to dobrze. Nie byłabym dobrą instruktorką, gdybym dostała certyfikat na naszym pierwszym spotkaniu. Nie zasługiwałam na niego. Nie miałam odpowiedniej wiedzy, ale przede wszystkim moje ciało nie było na tym etapie. Oksana uświadomiła mi, gdzie w ciele mam blokady i jak nad nimi pracować. I chociaż za mną ogrom pracy, to wiem, że przede mną tyle samo albo nawet więcej.
Dziękuję. Polecam z całego serca.

Renata Piotrowska